Vanaf het eerste begin van de christelijke kerk hebben christenen nagedacht en met elkaar gesproken over de boodschap van de bijbel. Waar staan we voor? Wat is het belangrijkste om door te geven aan onze kinderen en aan andere mensen?

Wij geloven dat God iets heel bijzonders heeft gedaan voor ons als mensen hier op aarde. Hij heeft zijn enige Zoon, Jezus Christus, naar de aarde gestuurd. Dit was nodig, omdat wij al snel tegen God, onze schepper hebben gekozen, waardoor de relatie tussen God en ons verstoord is geraakt. Wij geloven ook dat God deze aarde heeft gemaakt. Daarbij heeft hij ook de mensen gemaakt om op deze aarde te wonen. Deze mensen gaf hij een eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheid om keuzes te maken. De eerste mensen hebben al snel tegen God gekozen, dit wordt ook wel de ‘zondeval’ genoemd.

Wij geloven dat God deze aarde heeft gemaakt

Nadat de mensen deze keus tegen God hadden gemaakt, kwam de zonde in de wereld. En daarmee ook pijn en verdriet. En ondanks onze keus tegen God, bleef God toch altijd om ons geven en om de aarde die Hij gemaakt had. Hij heeft daarom direct na de zondeval beloofd, deze verstoorde relatie tussen Hem en ons, weer goed te maken. Hij wil ook de straf, die bij de keuze tegen Hem hoort, van ons wegnemen.

En daarom heeft Hij zijn enige Zoon, Jezus Christus, naar de aarde gestuurd. Hij heeft als Onschuldige, de straf die door ons verdiend was, op zich genomen en voor ons gedragen. Hij is daarom gestorven aan het kruis. En na drie dagen is Hij ook opgestaan uit de dood. Iets wat wij als mensen nooit zouden hebben gekund, namelijk de dood overwinnen, dat heeft Hij voor ons gedaan. Dit kon Jezus alleen doen, omdat hij de Zoon van God is. En door de dood te overwinnen, heeft Hij ons bevrijd van het kwaad.

Wij vinden in deze God onze kracht en onze hoop! Hij maakt ons leven de moeite waard!

En voor iedereen, die dit gelooft is er een nieuw leven. Eerst een nieuw leven hier op aarde, later een nieuw leven bij God in de hemel. Hier op aarde, omdat Jezus na zijn hemelvaart de Heilige Geest heeft beloofd, die van ons nieuwe en betere mensen wil maken. Na ons leven hier op aarde, belooft Jezus aan alle mensen die in Hem geloven en Hem willen volgen een eeuwig leven bij Hem in de hemel.

God heeft dus iets heel bijzonders voor ons gedaan, namelijk de schuld en straf bij ons weggenomen en op zijn enige Zoon gelegd. Hierdoor mogen wij voor eeuwig samen met Hem in de hemel leven. Hij vertelt hier over in de Bijbel, die mogen we lezen. Wij vinden in deze God onze kracht en onze hoop! Hij maakt ons leven de moeite waard, we hopen dat Hij dat ook met uw leven mag en zal doen.

Naar: Wa@rom Jezus, Nicky Gumbel

Maar…

Wat is vergeving?

Als je eerlijk bent, weet je dat je dingen doet waarvan je beseft dat ze fout zijn. Soms doe je dingen waar je je rot over schaamt. Daarnaast zijn we zo met onszelf bezig, dat het alles in het leven verknoeid. Jezus zegt: ‘Dat wat uit de mens naar buiten komt, maakt hem onrein. Want uit zijn innerlijk, uit zijn hart, komen de slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, kwaadwilligheid, bedrog, onmatigheid, jaloersheid, lasterpraat, hoogmoed, onverschilligheid. Al dit slechte komt uit het innerlijk van de mens en maakt hem onrein. (marcus 7:20-23)
Wat we nodig hebben, is vergeving voor die fouten. Iemand met kanker heeft een dokter nodig, of hij dat beseft of niet. Zo heb jij vergeving nodig, of je dat beseft of niet. Net zoals met kanker is degene die beseft wat hij nodig heeft beter af dan degene die zich in slaap laat sussen door een vals gevoel van zekerheid.

Jezus heeft het mogelijk gemaakt, door zijn dood aan het kruis, dat jij vergeving krijgt en jouw relatie met God wordt hersteld. Op die manier gaf hij het antwoord op jouw diepste vraag.

Is er leven na de dood?

De meeste mensen houden er niet van om over de dood na te denken. Het lijkt voor hen nog ver weg. Ze weten niet wat ze moeten verwachten en willen er ook niet over nadenken. Ook al zegt de bijbel: ‘Hij heeft de mensen besef van tijd gegeven’ (prediker 3:11). Ze willen de feiten niet onder ogen zien. Want dat we allemaal dood gaan, is een feit. De meeste mensen willen niet sterven. We verlangen ernaar voort te leven na de dood. Alleen in Jezus Christus vinden we eeuwig leven. Want onze relatie met God, die hier en nu begint, overleeft de dood en gaat door tot in alle eeuwigheid.

Hoe weet je of het waar is?

Je kunt wat het christendom beweert, testen. Gewoon omdat het historische wortels heeft. Christelijk geloof is gebaseerd op het leven, de dood en de opstanding van Jezus Christus. Ons geloof is gebaseerd op krachtig historisch bewijsmateriaal.

Geeft geloven zin aan je leven?

Op een bepaald moment stelt iedereen de vraag: ‘Wat doe ik nou precies op aarde?’ of ‘Waar draait het leven nou om? Of ‘Heeft het leven zin?’. Totdat je in die relatie met God leeft, zul je nooit het doel en de zin van het leven vinden. Andere dingen geven misschien bevrediging, maar die blijft niet. Alleen in een relatie met je Schepper, vind je de ware betekenis en het doel van je leven.

Waarom zou je GOD nodig hebben?

Jij en ik zijn gemaakt om een relatie met God te hebben. Zonder die relatie zullen we altijd iets missen in ons leven. Dat merk je aan zo’n akelig leeg gevoel van binnen, dat maar niet weggaat. Die leegte proberen mensen op verschillende manieren op te vullen. Sommigen proberen het met geld. Maar dat bevredigd niet. Anderen dempen de put met drugs, alcohol of door met relaties maar wat aan te rommelen. Weer anderen proberen het met hard werken, muziek, sport of carriere. Op zich is er niets verkeerd aan deze zaken. Maar ze stillen de honger niet die er diep in ieder mensenleven is. Zelfs de meest intieme menselijke relaties, hoe mooi ook, kunnen die leegte niet vullen. Niets vult dat gat dan de relatie met God, waarvoor je eigenlijk gemaakt bent.

Volgens de bijbel (het Boek over de woorden en daden van God) is de oorzaak van die leegte dat mensen God de rug hebben toegekeerd. Jezus zegt in de bijbel: ‘Ik ben het brood dat leven geeft'(Johannes 6:35). Dat wil zeggen dat hij de enige is die jouw diepste honger kan stillen, omdat hij het mogelijk maakt de relatie met God te herstellen.

.

Waarom zou je je druk maken over Jezus?

Waarom zou je je druk maken over het christelijk geloof. Het simpelste antwoord is: omdat het waar is. Als het christelijk geloof niet waar is, dan gooien we onze tijd weg. Als het waar is, dan is het van levensbelang voor iedereen.

Wie is Jezus?

Jezus is de opmerkelijkste mens die ooit geleefd heeft. Hij is het middelpunt van onze beschaving. Per slot van rekening noemen we alles wat er voor hem gebeurde ‘voor Christus’ en na hem ‘na Christus’. Jezus was en is de zoon van God. Sommige mensen denken dat hij gewoon een ‘grote religieuze leraar’ was. Maar dat komt niet overeen met de feiten. Jezus beweerde zelf de unieke zoon van God te zijn, die op gelijke voet met God zelf staat. Hij zei het gezag te hebben om zonden te vergeven. Hij beweerde op een dag de wereld te zullen oordelen. En dat het dan belangrijk zal zijn hoe wij in dit leven op zijn boodschap gereageerd hebben. Veel niet-christenen beschouwen Jezus als het voorbeeld van iemand die altijd op zoek was naar het belang van de ander. Wat betreft zijn leer lijkt iedereen het erover eens te zijn, dat die de puurste en beste is.

Wil je meer weten?

Wil je meer weten over het geloof of heb je vragen? Laat het ons weten en stuur ons een berichtje! Wil je je verder verdiepen in het geloof of ben je opzoek naar een cursus, kijk dan eens op alpha-cursus.nl.

Wie ben je?

Op welk emailadres kunnen we je bereiken?

Of heb je liever dat we je bellen?

Wat wil je ons laten weten?