Let op: De Herengrachtkerk wordt momenteel verbouwd. Daarom worden de kerk en bijbehorende zalen tijdelijk niet verhuurd. Dit duurt naar verwachting tot en met het eerste kwartaal van 2021. 

Op zoek naar een zaal in Leiden? Huur de Herengrachtkerk vanaf € 40, - per dagdeel!

Herengrachtkerk

De zalen van het kerkgebouw worden zeer regelmatig gebruikt voor kerkelijke activiteiten van kerkeraad, commissies, clubs en verenigingen. De zalen kunnen ook verhuurd worden aan groepen die indirect zijn verbonden aan onze gemeente en die een relatie hebben met het christelijk geloof.

Reglementen & Contracten

Voor het gebruik gelden de volgende uitgangspunten:

  • Geen activiteiten die de (goede) naam van de kerk schaden
  • Geen onredelijke overlast voor andere (reguliere) vergaderingen en bijeenkomsten die in de kerk worden gehouden, of voor buurtbewoners
  • Geen onnodige risico’s voor het interieur
  • Goed overleg met de kosters
  • Verhuurder behoudt zich het recht voor om in dringende gevallen het kerkgebouw voor eigen gebruik op te eisen

Bij verhuur zal dit contract, waarin de wederzijdse rechten en plichten zijn vastgelegd, worden opgesteld.

Parkeren & Openbaar vervoer

Een kerk midden in de stad! Hoe kom ik daar en waar kan ik parkeren? Wij hebben het een en ander voor u op een rij gezet.

Huurtarieven

  • Tarief I voor kerkelijke verenigingen en door de kerkenraad geïnitieerde activiteiten.
  • Tarief II bij geloofsopbouwende activiteiten voor gemeenteleden en trouwerijen en begrafenissen te Leiden.
  • Tarief III bij huur door gemeenteleden voor bijv. recepties, algemene vergaderingen.
  • Tarief IV bij externe verhuur of activiteiten niet primair bedoeld voor gemeenteleden.
Zaalhuur Leiden   Tarief I Tarief II Tarief III Tarief IV
Consumpties gratis gereduceerd tarief gereduceerd tarief vol tarief
Consistorie gratis gratis € 40, – € 50, –
Achterzaal boven gratis gratis € 40, – € 50, –
Grote zaal beneden gratis gratis € 65, – € 95, –
Kerkzaal gratis gratis € 95, – € 210, –
De prijzen voor zaalhuur per dagdeel (ochtend, middag, avond).
Apparatuur
Beamer € 10, – (per beamer)
Geluidsinstallatie (Zelf bediening) € 10, –
Geluidsinstallatie (Bediening door koster) € 20, –

Let op: De Herengrachtkerk wordt momenteel verbouwd. Daarom worden de kerk en bijbehorende zalen tijdelijk niet verhuurd. Dit duurt naar verwachting tot en met het eerste kwartaal van 2021. 

Geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd in het huren van een zaal? Neem dan contact met ons op via onderstaand email formulier,of bel de koster.

Je naam

Op welk emailadres kunnen we je bereiken?

Wat wil je ons laten weten?