Elke zondag komen wij om 10.00 uur en 17.00 uur naar de kerk voor de ontmoeting met God. Dan zingen we, bidden we en horen de goede boodschap van God voor ons leven. Wij willen Jezus Christus van harte navolgen. Dat betekent voor ons: hem aanvaarden als onze Redder, het evangelie met overtuiging uitdragen, omzien naar andere mensen en met beide benen in de samenleving staan.

Onze gemeente telt zo’n 350 leden: jong, oud, gezinnen, singles, studenten. We komen uit Leiden, Leiderdorp, Voorschoten en Zoeterwoude. De officële naam van onze gemeente is Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Leiden. In Leiden en omstreken staan we bekend als de Herengrachtkerk.

Binnen de gemeente hebben we bijbelstudiegroepen, huiskringen, een koor etc. Deze groepen bestaan uit gemeenteleden die met elkaar het geloof willen belijden en beleven. Verder zijn er een kerkenraad, taakgroepen en commissies die de kerk besturen en activiteiten organiseren.

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Nederland worden gevormd door zo’n 270 gemeentes: gemeenschappen van christenen in een bepaalde plaats of regio, verspreid over heel Nederland.

Predikant

Sinds 2018 is Maarten Boersema de predikant van onze gemeente. Wil je graag met hem in contact komen, dan kan je hem via predikant@gkvleiden.nl bereiken. Hij maakt graag kennis met je.

Je bent ook van harte welkom om kennis met hem te maken tijdens een dienst in de Herengrachtkerk waarin hij voorgaat. Meer over hem vind je op www.beleidendekerk.nl.

Neem contact op

Vragen over geloof en bijbel, over onze gemeente of de vrijgemaakte kerken in het algemeen? Persoonlijke vragen waar u/jij eens over door wilt praten? Bel of mail even voor een afspraak.

In Leiden en omstreken staan we bekend als de Herengrachtkerk

Verbondenheid

We weten ons, als Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt met elkaar verbonden door het geloof in de enige echte God. Hij geeft zich aan ons in Jezus Christus en bezielt ons door zijn Heilige Geest. Omdat we samen bij God horen, willen we ook bij elkaar horen.

Omgang

Geloven is niet maar het voor waar aannemen van allerlei zaken. We willen omgaan met God, persoonlijk, maar ook samen een relatie met God hebben. In de gemeentes gaat het er om dat we elkaar stimuleren in die verhouding met God. Daarbij is iedereen welkom.

Eerbied

We luisteren eerbiedig en zorgvuldig naar wat God in de Bijbel te zeggen heeft. Dat blijkt steeds een goede boodschap te zijn, die mensen goed doet en die stimuleert om er naar te leven.

Trouw

We zijn een levende gemeenschap, waarin van alles gebeurt en zich ontwikkelt. Tegelijk willen we bewust in de traditie staan van de kerk van vroeger, van de eerste gemeentes af. We zijn niet de eersten die met God omgaan, en zullen ook de laatsten niet zijn. We proberen de spanning die daarbij hoort in trouw uit te houden.

Achtergrond

Het ontstaan van de gemeente in Leiden en de geschiedenis van het gebouw.

In 1852 kocht de Christelijk Afgescheiden Gemeente het pakhuis om het in te richten als kerk. Ruim vijfentwintig jaar later kreeg architect W.F. van der Heyden de opdracht een nieuwe kerk te bouwen op de plek van het pakhuis én het zuidelijke buurhuis. Hij combineerde in de voorgevel verschillende stijlen: de spitse vensters verwijzen naar de gotiek, terwijl de entreepartijen zijn geïnspireerd op de klassieke bouwkunst. De gevel is daarmee een voorbeeld van de eclectische bouwstijl. Opvallend is dat de indeling van de voorgevel niet correspondeert met die van het binnenwerk…..

Het gebouw aan de Herengracht

De Herengrachtkerk is in de laatste helft van de negentiende eeuw gebouwd, op de plek die bij de stadsuitbreiding van 1659 bij de stad Leiden werd gevoegd. De Herengracht werd gegraven en de grond werd verkaveld en bebouwd met woonhuizen. De tegenwoordige kerk staat op de plaats van drie van deze huizen, waarvan twee aan het begin van de negentiende eeuw al waren vervangen door één pakhuis.

Het orgel is gebouwd door W.N de Jongh uit Lisse in 1985. De dispositie is als volgt:

Hoofdwerk
Prestant 8
Roerfluit 8
Octaaf 4
Spitsfluit 4
Quint 3
Octaaf 2
Mixtuur 3-4 sterk
Trompet 8
Nevenwerk
Holpijp 8
Prestant 4
Roerfluit 4
Woudfluit 2
Scherp 2-3 sterk
Sesquialter 2 sterk
Tremulant
Pedaal
Subbas 16
Tolkaan 4
Koppelingen: P+I; P+II; I+II
Stemming: evenredig zwevend