Collectemunten bestellen

Collectemunten met een waarde van € 0,60 en/of van € 1,= kunnen worden besteld (per 20 stuks) door € 12,- of € 20,- of een veelvoud hiervan over te schrijven naar NL27 RABO 0335 6920 28 t.n.v. Gereformeerde Kerk te Leiden, o.v.v. het aantal en de waarde van de bestelde munten.

Ophalen van collectemunten: Munten die op deze manier vóór donderdagavond zijn besteld, kunnen zondagochtend na de dienst in de consistorie worden afgehaald.

Met de bankafschriften van deze stortingen als bewijs zijn deze bedragen als giften fiscaal aftrekbaar.

Attestatie aanvragen

Wanneer leden naar een zustergemeente vertrekken, sluiten zij zich daar aan door bij de kerkenraad in de nieuwe gemeente een attestatie in te leveren. Een dergelijke attestatie is niet een soort stamkaart uit de ledenadministratie, zoals bijvoorbeeld bij een sportvereniging, maar een officiële verklaring van de afgevende smalle kerkenraad gericht aan de ontvangende kerkenraad.

Omdat de attestatie een verklaring van de kerkenraad is, vindt vaststelling altijd plaats tijdens een vergadering van de smalle kerkenraad. Het beste is om de attestaties uiterlijk in de eerste week van de maand aan te vragen bij scriba smal of bij het kerkelijk bureau. Omdat de kerkenraad in de zomervakantie (juli en augustus) niet vergadert, is het handig om in die periode, de eerste week van juni een attestatie aan te vragen.

Gastlidmaatschap

Een jongere, die de hele week in een andere stad verblijft, maar ‘s zondags vaak bij zijn/haar ouders thuis is, kan gebruik maken van de regeling voor het gastlidmaatschap. Hij/zij is dan officieel lid van de ene gemeente, en wordt gastlid in de andere. Dit houdt in dat hij/zij in de gastkerk deel kan nemen aan het kerkelijk leven en, als hij/zij belijdenis heeft gedaan, ook aan het avondmaal wordt toegelaten. Om in een andere gemeente gastlid te kunnen worden, moet een verblijfsattestatie worden aangevraagd bij de Scriba Smal van de eigen gemeente.

Het gastlidmaatschap is een jaar geldig, en moet elk jaar opnieuw worden aangevraagd!

Huwelijksbevestiging

De kerkelijke bevestiging van een huwelijk kan worden aangevraagd bij de predikant of de scriba smal, zo mogelijk tenminste zes weken van tevoren. De bevestiging kan plaatsvinden in een reguliere dienst op zondag, maar ook op een doordeweekse dag. De voorkeur van de kerkenraad gaat (behalve op zaterdag) uit naar een avonddienst, zodat ook de gemeente zoveel mogelijk aanwezig kan zijn. Als regel gaat de eigen predikant voor.

Aan een huwelijksdienst zijn geen kosten verbonden. Wel is een attentie voor de koster en de organist een leuk gebaar. De opbrengst van de te houden collecte is voor een goed doel, dat door het bruidspaar wordt gekozen (in overleg met de diakenen).

Verbintenis, in liefde en trouw, gezegend door de Heer, mag vruchten dragen, voor allen om ons heen

– Ina van der Welle-Boersma –

Vragen?

Heb je een vraag over iets wat niet op deze pagina staat, dan kun je altijd contact opnemen met je huiskringouderling vragen. Of stuur een mailtje naar de scriba met onderstaand formulier.

Je naam

Op welk emailadres kunnen we je bereiken?

Wat wil je vragen?