Ledenadministratie

In de administratie kun je allerlei informatie vinden over onze gemeente. Je kunt onder andere:

 • Het jaarboekje, de adressenlijst, verjaardagen & huiskringen te bekijken of printen.
 • Zelf te zoeken naar leden in de gemeente en deze lijst te exporteren naar Excel.
 • Gemeenteleden (GKv & CGK) op de plattegrond te bekijken. Wie woont er in de buurt?
 • Indeling huiskringen, taakgroepen, etc. bekijken.

Regelingen

Wil je meer weten over:

 • Collectemunten bestellen
 • Het gastlidmaatschap
 • Het aanvragen van een attestatie
 • Kerkelijke bevestiging van het huwelijk
 • Het verkiezingsreglement van de kerkenraad
 • Alles over de vaste vrijwillige bijdrage  (VVB)

Wij hebben het een en ander op een rijtje gezet.

Taakgroepen

Het doel van de taakgroepen is het ontwikkelen van visie en beleid op hun aandachtsgebied. Onder de taakgroepen vallen diverse commissies om dat beleid uit te voeren. Bij het uitvoeren van hun taak staat de visie van de kerkenraad op onze gemeente centraal:

Levende gemeente van Jezus Christus zijn, dat wil zeggen:

 • GOD KENNEN EN EREN IN CHRISTUS (BOVEN)

 • ELKAAR KENNEN EN DIENEN IN CHRISTUS (BINNEN)

 • OPEN ZIJN EN DAT OOK UITSTRALEN (BUITEN)