Beste broers en zussen, 

Tot onze spijt zien we ons genoodzaakt om mee te delen dat we hebben moeten besluiten om het estafette-orgelconcert geen doorgang te laten vinden. 

Dat besluit is ingegeven door de almaar toenemende zorgen rond de pandemie in Nederland en in Leiden. In deze zorgelijke en bedreigende omstandigheden lijkt het ons niet oorbaar en niet in het belang van onze naaste en de goede naam van de kerk om in onze afwegingen al te onbekommerd te blijven. 

Wij hebben ons de vraag gesteld of het mogelijk was om het concert op een enigszins vreugdevolle en ontspannen wijze door te laten gaan, maar zagen hiertoe helaas toch geen mogelijkheid meer. Dat is jammer want er was een prachtig programma voorbereid door in totaal acht van onze organisten uit heden en verleden. 

We hadden ons op deze dag verheugd. Maar wellicht is het ons, zo de Here wil en wij leven, nog gegund om op een later tijdstip het programma uitgevoerd te horen. 

De voor aanstaande zondag geplande derde collecte ten bate van de conservering en het onderhoud van ons orgel gaat daarom natuurlijk wel door.

En desgewenst kunt u op alle dagen van de week voor  dit doel bijdragen via onderstaande QR-code of rechtstreeks overmaken naar het rekeningnummer van de kerk NL16 INGB 0000 2497 01.

Carlijn Bergwerff, Maarten Boersema en Cees Klapwijk